NINGBO JIAJIE ELECTRONICS CO LTD

E322665
XIAOLUXIA VILLAGE SIMEN TOWNYUYAO, ZHEJIANG 315472 CHINA
Power supply Cords

Cat. No.
ANSI/NEMA
WD6 Config
Cord
AWG
Cord 
Type
Electrical Rating
Amps V
FT-2 1-15 18 NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, HPN 10/125
16 NISPT-2, SPT-2, HPN 13/125
FT-2A 1-15 18 SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 10/125
17 SVT, SVTO, SVTOO 12/125
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-3 5-15 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW , SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, HPN, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125
16 SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125
16 HPN 15/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-3A 5-15 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 10/125
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/125
12 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/125
FT-3C 6-15P 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/250
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/250
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/250
FT-3K 5-15P 18 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125
16 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-3W 5-15P 18 SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125
16 SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-5 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125, 250
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125, 250
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/125, 250


Cord Connectors


Cat. No.
ANSI/NEMA 
WD6 Config
Cord 
AWG
Cord 
Type
Electrical Rating
Amps V
FT-3B 5-15 16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
12 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125

Special Use Cord Sets


Cat. No.
ANSI/NEMA
WD6 Config
Cord
AWG
Cord 
Type
Electrical Rating
Amps V
JT3 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125, 250
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125, 250
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125, 250
JT4 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2 10/125, 250